Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
2031 Orjaku-Kuriste mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2032 Partsi mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Partsi küla Partsi veski Inventeerimised ehitismälestis
Inventariseerimine
2033 Putkaste mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Putkaste küla Putkastemõisa Inventeerimised ehitismälestis
Inventariseerimine
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
2034 Randvere mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2035 Reigi mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2036 Salinõmme mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2037 Selja mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2038 Soonlepa mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Soonlepa küla Vanatalu juurdelõige Inventeerimised ehitismälestis
Inventariseerimine
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
2039 Suursadama mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Suuresadama küla Aida Inventeerimised ehitismälestis
Inventariseerimine
2040 Vaemla mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald , Vaemla küla Inventeerimised ehitismälestis
Inventariseerimine
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.