Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus County Municipality Address Collection Type Type
4494 Linnused ja kindlustatud mõisamajad. Ajalooline uurimus I Käsikirjad ehitismälestis
Linnused ja kindlustatud mõisamajad. Ajalooline uurimus I
note_not_all_pages_in_preview
4495 Linnused ja kindlustatud mõisamajad. Ajalooline uurimus II Käsikirjad ehitismälestis
Linnused ja kindlustatud mõisamajad. Ajalooline uurimus II
note_not_all_pages_in_preview
4496 Linnused ja kindlustatud mõisamajad. Ajalooline uurimus III Käsikirjad ehitismälestis
Linnused ja kindlustatud mõisamajad. Ajalooline uurimus III
note_not_all_pages_in_preview
4499 Ehitustelliste tüpoloogia Käsikirjad
Ehitustelliste tüpoloogia
note_not_all_pages_in_preview
4951 Eesti rõngasristid. Kd I - Käsikirjad
Eesti rõngasristid. Kd I -
note_not_all_pages_in_preview
4952 Eesti rõngasristid. Kd II - Käsikirjad
Eesti rõngasristid. Kd II -
note_not_all_pages_in_preview
4959 Puidu patoloogia ja konserveerimismetoodikad. Kd I Käsikirjad
Puidu patoloogia ja konserveerimismetoodikad. Kd I
note_not_all_pages_in_preview
4960 Puidu patoloogia ja konserveerimismetoodikad. Kd II Käsikirjad
Puidu patoloogia ja konserveerimismetoodikad. Kd II
note_not_all_pages_in_preview
5001 Maalingud Eesti mõisates. Ajaloolised fotod Käsikirjad
Maalingud Eesti mõisates. Ajaloolised fotod
note_not_all_pages_in_preview
5003 Vormsi ajalugu Lääne maakond Vormsi vald Käsikirjad
Vormsi ajalugu
note_not_all_pages_in_preview