Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
5635 Helmi Üpruse ettekanne Kalininis 1973. a. Varia
Helmi Üpruse ettekanne Kalininis 1973. a.
5383 Kreenholmi vabrik. Kaitse alla võtmise ettepanekud Ida-Viru maakond Narva linn Varia
Kreenholmi vabrik. Kaitse alla võtmise ettepanekud 1978
5128 Muinsuskaitsealaste dokumentide loetelu Varia
Muinsuskaitsealaste dokumentide loetelu
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
5130 Restaureerimine. Välisreis SDV-sse 1983 Varia
Restaureerimine. Välisreis SDV-sse 1983
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
5692 Mõisaarhitektuur. Näitus 1978 Varia
Mõisaarhitektuur. Näitus 1978
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
5441 Muinsuskaitsealane konverents Leedus 1982 Varia
Muinsuskaitsealane konverents Leedus 1982
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
6211 Muhu väina fortifikatsioonirajatised. Kaitse alla võtmine 1986 Varia
Muhu väina fortifikatsioonirajatised. Kaitse alla võtmine 1986
6212 Muhu väina fortifikatsioonirajatiste loetelu. Varia
Muhu väina fortifikatsioonirajatiste loetelu.
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
5454 Aruanne lähetusest Poola RV-sse 1981 Varia
Aruanne lähetusest Poola RV-sse 1981
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7247 Vanalinna osatähtsusest linna generaalplaanis 1968 Harju maakond Tallinn Kesklinna linnaosa, Lai tn 4 // Pikk tn 5 Varia
Tallinna vanalinna kui terviku rekonstrueerimise ettepanekud. Köide XII. Vanalinna osatähtsus linna üldises generaalplaanis.
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.