Reg. nr: 12
Reg. kuupäev: 29.05.2008
Haua nimetus: Borgelin, Richard Gustav VR I/2 ja II/3, kolonelleitnant, Taani vabatahtlike juht
Aadress: Taani, Kalvehave, Kirkevejeni tee kalmistu,
Matmise aeg:
Sünni-surma daatum: 10.02.1887-08.12.1966
Tegevusala: Sõjaväelane, vabadussõjategelane.
Kirjeldus: Mälestuskivi poleeritud pinnal tekst:
OBERST
R. G. BORGELIN
* 10.2.1887 + 8.12.1966
Haua tähtaeg: