Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
32906 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
16677 Pärnu linnakindlustused
32905 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32904 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
10183 Asulakoht
32903 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
9225 Asulakoht
23932 Laiuse linnuse varemed vallikraaviga
32902 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32901 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
10098 Kivikalme
10099 Ohvrikivi
32900 21.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32899 21.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Mikk Mutso
15234 Lohu mõisa park
32898 21.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Mikk Mutso
15176 Järlepa mõisa park ja allee
32897 21.06.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6904 Elamu Tartus Raekoja pl 16/ Kompanii 2, 1804.-1805. a
32896 21.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8764 Tallinna Põhja tuletorn ehk nn Valge majakas, 1806, 1839. a
32895 21.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Anu Kivirüüt
2749 Keila kirik,14.-19. saj
2750 Keila kirikuaed,14.-19.saj.
32894 21.06.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
32893 21.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12786 Asulakoht
32892 21.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
15066 Paide linnuse bastionid ja vallikraavid
27009 Paide vanalinna muinsuskaitseala
32891 21.06.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7028 end. Tartu Saksa Teatrihoone Vanemuise 45a, 1914-1918.a.
32890 21.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
11470 Põlva kirikuaed
23780 Põlva kirik
23781 Põlva kirikuaed
32889 21.06.2018 projektieelnekooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
32888 21.06.2018 tööprojektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1198 Maja, kus 1918.a . lõpul, 1919. a. algul asus Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus
32887 20.06.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
32886 20.06.2018 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne maakonna vaneminspektor, Kalli Pets
15391 Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav
32885 20.06.2018 seisukohttaotluselevõieskiisile Muinsuskaitseameti Lääne maakonna vaneminspektor, Kalli Pets
4081 Ridala vana kalmistu
32884 20.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Raili Uustalu
15796 Sõmeru vesiveski
32883 20.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Raili Uustalu
15797 Sõmeru kivisild
32882 20.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Valgamaa vaneminspektor, Margis Sein
14661 Tarvastu kirik, 14.-19. saj
32881 20.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Ly Renter
2808 Ravila mõisa park, 19.-20.saj.
32880 20.06.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6959 Puitelamu Tartus Jakobi 52, 19-20.saj.
32879 20.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
15894 Palmse mõisa park
32878 20.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32877 20.06.2018 uuringutegevuskava TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
32876 20.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Lääne maakonna vaneminspektor, Kalli Pets
32875 19.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Lääne maakonna vaneminspektor, Kalli Pets
15392 Haapsalu linnuse kirik
32873 19.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Ly Renter
2872 Kuusalu kirik, 14.-19. saj
2897 Loksa kirik, 1853.a.
32872 19.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
18623 Asulakoht
32871 19.06.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa vaneminspektor, Helle-Triin Hansumäe
11792 Asulakoht
32870 18.06.2018 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
24257 Koolihoone apteegi ja selle sisustusega
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32869 18.06.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6907 Elamu fassaad Tartus Küüni 5, 19.saj.I pool
32868 18.06.2018 töödeteostamisearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
1923 Ikoon «Esiisa Aadam», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1924 Ikoon «Esiisa Jaakob», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1925 Ikoon «Issand Seebaot», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1926 Ikoon «Esiisa Eenok», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1927 Ikoon «Esiisa Aabel», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1928 Ikoon «Apostel Johannes», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1929 Ikoon «Apostel Peetrus», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1930 Ikoon «Kristus ülempiiskopina Neitsi Maarja, Ristija Johannese ja kahe ingliga», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1931 Ikoon «Apostel Paulus», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1932 Ikoon «Apostel Luukas», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1933 Ikoon «Prohvet Elia», Pihkva koolkond (puit, tempera)
1934 Ikoon «Prohvet Mooses», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1935 Ikoon «Trooniv Jumalaema Jeesuslapsega, esiisad Taavet ja Saalomon», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1936 Ikoon «Prohvet Sakaria», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1937 Ikoon «Prohvet Jesaja», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1938 Ikoon «Maarja kuulutamine», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1939 Ikoon «Kristuse sünd», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1941 Ikoon «Laskumine põrguhauda», Pihkva koolkond, 17.saj. (puit, tempera)
1942 Ikoon «Kristuse taevaminek», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1943 Ikoon «Kaitseingel», Pihkva koolkond, 17. saj. (puit, tempera)
1945 Ikoon «Evangelist Markus», Pihkva koolkond, 1685- 1686 (puit, tempera)
1946 Ikoon «Evangelist Luukas», Pihkva koolkond, 1685-1686 (puit, tempera)
2206 Ikoon «Kristus Ketsemani aias», 18. saj. (puit, tempera)
2207 Ikoon «Püha õhtusöömaaeg», 18. saj. (puit, tempera)
2208 Ikoon «Kristuse piitsutamine», 18. saj. (puit, tempera)
2209 Ikoon "Peaingel Gabriel" "Maarja kuulutamisest", Pihkva koolkond, 1685- 1686 (puit, tempera)
2210 Ikoon "Neitsi Maarja" "Maarja kuulutamisest" Pihkva koolkond, 1685- 1686, (puit, tempera)
2211 Ikoon «Evangelist Matteus», Pihkva koolkond, 1685- 1686 (puit, tempera)
2212 Ikoon «Evangelist Johannes», Pihkva koolkond, 1685-1686 (puit, tempera)
32867 18.06.2018 trassikooskõlastus Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
11792 Asulakoht
32866 18.06.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8555 Ohvitseride kasarm Väike-Patarei t. 10, 19. saj. lõpp
32865 18.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Mirjam Abel
15730 Rakvere õpetajate seminari tiibhoone 1
32864 18.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Keidi Saks
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
32863 18.06.2018 töödeteostamisearuanne Valgamaa vaneminspektor, Margis Sein
23232 Riidaja mõisa magasiait
32862 18.06.2018 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
18976 Asulakoht
32861 18.06.2018 ettekirjutused,töödepeatamine Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32860 18.06.2018 ettekirjutused,töödepeatamine Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32858 18.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Keidi Saks
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
32857 18.06.2018 töödeteostamisearuanne Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Keidi Saks
27291 Haldushoone Kuressaares Ringtee 15 maht, fassaadid ja fuajee
32856 18.06.2018 projektieelnekooskõlastus Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
32855 20.06.2018 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
13664 Ohverdamiskoht "Juuda pedastik"
32854 18.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
18976 Asulakoht
32853 18.06.2018 trassikooskõlastus Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32852 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
9248 Asulakoht
32851 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
32850 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32849 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
4264 Varnja vanausuliste kalmistu
32848 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
13304 Kalmistu
32847 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
13363 Asulakoht
32846 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12978 Püha Antoniuse kalmistu
12981 Püha Anna kalmistu
32845 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32844 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12983 Püha Jakobi kalmistu
32843 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32842 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
32841 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12983 Püha Jakobi kalmistu
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
32840 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
11161 Kalmistu "Sikuti mägi"
32839 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32838 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32837 15.06.2018 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
32836 15.06.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Mikk Mutso
15224 Kohila mõisa peahoone
32835 15.06.2018 detailplaneering Harjumaa vaneminspektor, Helena Kaldre
18829 Asulakoht
18832 Kalmistu
32834 15.06.2018 projektikooskõlastus Jõgevamaa vaneminspektor, Ville Tamm
13913 Lohusuu õigeusu kirik väravaehitisega, 1897-1898
32833 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12858 Asulakoht
32832 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
32831 15.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32830 14.06.2018 uuringutegevuskava Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
A30951 Asulakoht
32829 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12981 Püha Anna kalmistu
32828 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32827 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
14 Kose kirikuaed, 14.-20. saj.
32826 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
14547 Pilistvere kirikuaed. 13.-20.saj.
32825 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
4256 Nõo kirikuaed
32824 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12978 Püha Antoniuse kalmistu
32823 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12765 Asulakoht
32822 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
9389 Asulakoht
32821 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
32820 14.06.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
1192 Pirita kloostri varemed kalmistuga, 1417-1577.a., 19.-20.saj.
32819 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
A30389 Kalmeväli
32818 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
A30784 Kalme, kalmistu
32817 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
A30784 Kalme, kalmistu
32816 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32815 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32814 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32813 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32812 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32811 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32810 14.06.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
32809 14.06.2018 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ulla Kadakas
12849 Asulakoht
32808 14.06.2018 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Keidi Saks
20858 Kuressaare kaubahoovi ärihoone
20863 Administratiivhoone Kuressaares Lossi t. 1
20864 Kuressaare Nikolai kirik
20865 Kuressaare Nikolai kirikuaia piirdemüür sepisväravaga
20866 Elamu Kuressaares Lossi t. 6
20867 Elamu Kuressaares Lossi t. 7
20872 Kuressaare raekoda
20873 Kuressaare vaekoda
20874 Kuressaare kadettidekooli hoone
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
32807 14.06.2018 uuringutegevuskava veealuse pärandi vaneminspektor, Maili Roio
30190 Laevavrakk
32806 14.06.2018 uuringutegevuskava veealuse pärandi vaneminspektor, Maili Roio
8398 Rapla kirikuaed
32805 14.06.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa vaneminspektor, Helle-Triin Hansumäe
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
z