Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
38135 22.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7097 Puitelamu Tartus Kalevi 52, 19.saj. I p.
38134 22.07.2020 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
27290 Tiirimetsa koolihoone
38133 22.07.2020 erialaspetsialistijärelevalve aruanne Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
15391 Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav
38132 22.07.2020 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
27289 Tagavere algkooli hoone
38131 22.07.2020 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eritingimuste spetsialist, Oliver Orro
1573 Pannoo «Noorus», R. Põldroos, 1969 (keraamiline mosaiik)
8723 Tallinna Tehnikaülikooli peahoone, 1964-1971
38130 22.07.2020 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
27012 Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
38129 21.07.2020 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
38128 21.07.2020 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
17625 Muistsed põllud
38127 21.07.2020 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38126 21.07.2020 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
17625 Muistsed põllud
38125 21.07.2020 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27009 Paide vanalinna muinsuskaitseala
38124 21.07.2020 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
8933 Rauasulatuskoht
38123 21.07.2020 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
18320 Kivikalme
38122 21.07.2020 kooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7126 Tartu Maarjamõisa kliiniku hoone Puusepa 6, 1914-1915. a
38121 21.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7018 Elamu Tartus A.Haava 1, 1908.a.
38119 21.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7079 Elamu Tartus Raatuse 55, 1882. a
38118 21.07.2020 KOVehitusluba Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
15228 Kohila mõisa tall-tõllakuur
38117 21.07.2020 projektikooskõlastus Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
24002 Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga
9334 Linnuse kultuurkiht
24003 Põltsamaa kirik
38116 20.07.2020 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
38115 20.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7091 Elamu Tartus Kalevi 13, 1913.a.
7092 Puitelamu Tartus Kalevi 17, 19-20.saj.
7093 Puitelamu Tartus Kalevi 27, 19.saj. I p.
27077 Kalevi 11 kõrvalhoone (endine ait)
38114 20.07.2020 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
23662 Ahja mõisa sepikoda
38113 20.07.2020 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
38112 20.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7030 Elamu Tartus Vanemuise 54, 1912.a.
38111 20.07.2020 projektikooskõlastus Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
9296 Asulakoht
38110 20.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7009 Elamu Tartus J.Kuperjanovi 54, 1902.a.
7008 Puitelamu Tartus J.Kuperjanovi 52, 1880-1890.a.
7007 Puitelamu Tartus J.Kuperjanovi 46, 1880-1890.a.
7006 Elamu Tartus J.Kuperjanovi 44, 1886.a.
38109 20.07.2020 hooldusjuhend,tegevuskava Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
23951 Pala mõisa peahoone
38108 19.07.2020 projektikooskõlastus Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
38107 19.07.2020 projektikooskõlastus Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
17891 Asulakoht
38106 17.07.2020 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
27125 Vabadussõja mälestussammas
5768 Kunda vana kalmistu
38105 17.07.2020 uuringutegevuskava Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14645 Suure-Jaani kirik, 13.-18. saj
38104 17.07.2020 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
38103 17.07.2020 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1245 Tallinna dominiiklaste Püha Katariina kloostri ehitised Peeter Pauli kirikuga, 1246. a.-20. saj.
1246 Katoliku Peeter-Pauli kirik
38102 17.07.2020 uuringutearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
38101 17.07.2020 kooskõlastus Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7205 Luunja mõisa alleed, 19. saj
38100 17.07.2020 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
38099 17.07.2020 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
38098 16.07.2020 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2958 Saue mõisa peahoone, 18.saj.
2959 Saue mõisa valitsejamaja, 18. saj
2960 Saue mõisa ait, 18.saj.
2961 Saue mõisa jääkelder, 19. saj
2962 Saue mõisa park, 18.-20.saj.
38097 16.07.2020 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Heli Tomps
24652 Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama keskusehoone koos säilinud originaalsisustusega ja ansambli osana kujundatud maastikuga
38096 16.07.2020 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8520 Elamu Pikk 30, 15.-19. saj.
38095 16.07.2020 uuringutearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
38094 16.07.2020 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2631 Kivikirstkalme
38093 16.07.2020 uuringutearuanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eritingimuste spetsialist, Oliver Orro
8286 Balti Puuvillavabriku ametnike elamu, 1900. a.
38092 16.07.2020 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
38091 22.07.2020 projektikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
38090 15.07.2020 uuringutearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
38089 15.07.2020 projektikooskõlastus Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
24008 Vana-Põltsamaa mõisa park
38088 15.07.2020 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
7078 Elamu välisuks Tartus Kivi 67, 19.saj.
38087 15.07.2020 tööprojektikooskõlastus Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
5856 Põltsamaa vana kalmistu
38086 15.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
38085 15.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
38084 15.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3065 Elamu Raekoja plats 12, 15.-20.saj.
38083 15.07.2020 uuringutegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2999 Elamu Kiriku t.6 hooviansambliga, 17.-20.saj.
38082 15.07.2020 töödeteostamisearuanne Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
5864 Vabadussõja mälestussammas
38081 15.07.2020 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
38080 15.07.2020 tööprojektikooskõlastus Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
9334 Linnuse kultuurkiht
24002 Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga
24003 Põltsamaa kirik
24005 Elamu-ärihoone Põltsamaal 20. saj I pool, Lossi t 7
24008 Vana-Põltsamaa mõisa park
24009 Vana-Põltsamaa mõisa teenijatemaja
24010 Vana-Põltsamaa mõisa kuur
24011 Vana-Põltsamaa mõisa aia piirdemüür
5852 Karl August Hermanni monument
24012 Uue-Põltsamaa mõisa peahoone
24013 Uue-Põltsamaa mõisa park
24015 Uue-Põltsamaa mõisa kuivati
27113 Vabadussõja mälestussammas
27437 Põltsamaa kino, 1983
24007 Põltsamaa vana kiriku varemed
9330 Asulakoht
9331 Asulakoht
9332 Hiiekoht ja asulakoht
9333 Kirikuase ja kalmistu
5853 Põltsamaa kalmistu
5851 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
5859 Eesti Aleksandrikooli hoone
23988 Puurmani mõisa peahoone
23989 Puurmani mõisa park
23990 Puurmani mõisa pargi värav ja piirdemüürid
23993 Puurmani mõisa pargisild 3
23994 Puurmani mõisa pargimonument
23995 Puurmani mõisa valitsejamaja
23996 Puurmani mõisa tõllakuur
23997 Puurmani mõisa teenijatemaja
24001 Puurmani mõisa kelder
38079 14.07.2020 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
38078 14.07.2020 projektikooskõlastus Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7248 Puhja kirik 15.-16. saj
4268 Puhja kirikuaed
38077 14.07.2020 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
38076 14.07.2020 uuringutegevuskava Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
12869 Linnus "Lingutusmägi"
38075 13.07.2020 inventeerimisearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8129 Klubihoone (peahoone ja tiibhoone) Aia t 12, 1870. a-d
38074 13.07.2020 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Terje Luure
38073 13.07.2020 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Terje Luure
38072 13.07.2020 hooldusjuhend,tegevuskava Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7233 Luke mõisa karjalaut, 19. saj
38071 13.07.2020 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Terje Luure
16778 Sindi õigeusu kirik
38070 13.07.2020 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3077 Kauplusehoone Saiakang 4, 1656.a.-20.saj.
38069 12.07.2020 uuringutegevuskava Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
15776 Imastu mõisa peahoone
38068 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17794 Asulakoht
27015 Rebala muinsuskaitseala
38067 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18023 Asulakoht "Kämbla küla ase"
18038 Kultusekivi
38066 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18018 Asulakoht
18032 Kultusekivi
38065 12.07.2020 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
9718 Kivikalme
38064 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
38063 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
9296 Asulakoht
38062 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
38061 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
38060 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
38059 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
9206 Asulakoht
38058 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
38057 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
4277 Rõngu kirikuaed
7263 Rõngu kirik, 1899.-1901. a
12970 Kalmistu "Hiugemägi", "Hingemägi"
38056 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38055 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18976 Asulakoht
38054 12.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
38053 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11791 Asulakoht
38052 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11811 Asulakoht
38051 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17640 Kivikalme
27015 Rebala muinsuskaitseala
17641 Kivikalme
38050 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
A30955 Asulakoht
27015 Rebala muinsuskaitseala
38049 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
2919 Harju-Madise kirikuaed, 14.-19.saj.
38048 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38047 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
16677 Pärnu linnakindlustused
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
38046 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
11793 Asulakoht
38045 11.07.2020 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17621 Kultusekivi
38044 11.07.2020 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24654 Sillamäe kultuurimaja
AK31113 Kalmistu
38043 10.07.2020 hooldusjuhend,tegevuskava Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2750 Keila kirikuaed,14.-19.saj.
38042 10.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1237 Tallinna Kaarli kirik, 1862-1870.a.
38041 10.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1246 Katoliku Peeter-Pauli kirik
38040 10.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8601 Noblessneri laevatehase laevasüsteemide tsehh, 1914-1915
38039 10.07.2020 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Terje Luure
38038 10.07.2020 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
38037 10.07.2020 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
1065 Kadrioru loss
38036 10.07.2020 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14559 Kõpu kirik, 17.-20. saj
38035 10.07.2020 projektikooskõlastus Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
3994 Imavere meierei hoone