Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
35589 22.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16743 Voltveti mõisa park
35588 22.07.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35587 22.07.2019 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1196 Tallinna Püha Vaimu kirik, 14.-17.saj.
35586 21.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11792 Asulakoht
35585 21.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11791 Asulakoht
35584 21.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35582 21.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23092 Helme kirikuaed
35581 21.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23093 Helme kabeli varemed
35580 21.07.2019 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
10106 Asulakoht
35579 19.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
4301 Võnnu kirikuaed
35577 19.07.2019 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
35576 19.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
15609 Suuremõisa mõisa park alleega
35574 19.07.2019 üldplaneering Harjumaa nõunik, Ly Renter
35573 19.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7234 Luke mõisa park, 19. saj
35572 30.08.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15951 Toolse linnuse varemed
35571 19.07.2019 muinsuskaitseeritingimused Insener- nõunik, Üllar Alev
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
35570 19.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7262 Tamme tuuleveski 1875.-1899. a
35569 19.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Harjumaa nõunik, Ly Renter
2735 Kostivere mõisa küün 2, 19.-20. saj
35568 19.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
23988 Puurmani mõisa peahoone
35567 19.07.2019 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13095 Karula kirikuaed
23145 Karula kirikuaed ja pastoraadi park
35566 18.07.2019 uuringutegevuskava Valgamaa nõunik, Margis Sein
23083 Holdre mõisa peahoone
35565 18.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14676 Kärstna mõisa park, 18.-19. saj
35564 18.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
13257 Asulakoht
14564 Olustvere mõisa park, 19.-20. saj
14566 Olustvere mõisa alleed, 19.-20. saj
35563 17.07.2019 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35562 17.07.2019 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2593 Asulakoht, I a- tuh. II pool - 16. saj.
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
35561 17.07.2019 muinsuskaitseeritingimused Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7280 Sootaga kõrtsihoone, 19. saj
35560 17.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
23623 Suuremõisa mõisa park ja alleed
35559 17.07.2019 hooldustööd Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
6916 Tartu Jaani kirik, 14. saj
35558 17.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
23989 Puurmani mõisa park
23990 Puurmani mõisa pargi värav ja piirdemüürid
35557 17.07.2019 tööprojektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
35556 17.07.2019 tööprojektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
18428 Kultusekivi
35555 17.07.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
17012 Hauakivi, 15.saj. (paas)
35554 17.07.2019 projektikooskõlastus Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
4041 Koolihoonete kompleks, 19.-20. saj.
35553 16.07.2019 uuringutegevuskava TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2591 Asulakoht, II a- tuh. e.Kr.
35552 16.07.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
11792 Asulakoht
35551 16.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16716 Pärnu Jekateriina õigeusu kirik
35550 11.07.2019 uuringutearuanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8220 Elamu Salme t 21, 1930. a
35549 16.07.2019 uuringutegevuskava Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16864 Paadrema õigeusu kirik
35548 16.07.2019 detailplaneering Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27039 Sindi-Lodja I kiviaja asulakoht
27040 Sindi-Lodja II kiviaja asulakoht
27041 Sindi-Lodja III kiviaja asulakoht
35547 16.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27836 Laose talu
35546 16.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27836 Laose talu
35545 16.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27836 Laose talu
35544 16.07.2019 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
23787 Peri mõisa park ja allee
35543 16.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
1105 Tootmishoonete kogum Maakri tänaval ja kus a. 1908-1921 asus Tallinna Jaani koguduse kool
35542 16.07.2019 uuringutegevuskava TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
35541 16.07.2019 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14496 Karksi mõisa metsnikumaja, 19. saj
35540 16.07.2019 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14755 Pärsti mõisa jääkelder, 19. saj
35539 16.07.2019 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
5750 Võru linnakalmistu
35538 29.07.2019 tööprojektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
9034 Kultusekivi
9103 Kalmistu
35537 15.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Valgamaa nõunik, Margis Sein
14541 Kolga-Jaani õigeusu kirik, 1871.-1873. a
35536 15.07.2019 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
18796 Kultusekivi
35535 15.07.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
12412 Kindlustatud asula
35534 15.07.2019 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
18619 Asulakoht
35533 15.07.2019 projektikooskõlastus Valgamaa nõunik, Margis Sein
4505 Valga Tütarlastegümnaasiumi hoone
35532 15.07.2019 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
35531 12.07.2019 trassikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
35530 12.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
23787 Peri mõisa park ja allee
35529 30.08.2019 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
5764 Kadrina kirikuaed ja kalmistu
35528 12.07.2019 uuringutearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35527 12.07.2019 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35526 12.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2638 Kitsarööpmelise raudtee tammid koos säilinud raudteega
35525 12.07.2019 uuringutegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35524 12.07.2019 töödeteostamisearuanne Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2934 Harju-Risti kirik, 15.saj.
35523 22.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Harjumaa nõunik, Heli Tomps
27071 Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr. 19
35522 12.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35521 12.07.2019 kooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
14057 Tsooru mõisa park
35520 11.07.2019 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
12534 Asulakoht
35519 11.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Valgamaa nõunik, Margis Sein
4461 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
4511 Valga Toogipalu kalmistu
35518 11.07.2019 muinsuskaitseeritingimused Insener- nõunik, Üllar Alev
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
35517 11.07.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35516 11.07.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11813 Ohvrikivi
35515 11.07.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35514 11.07.2019 seisukohttaotluselevõieskiisile Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
35513 10.07.2019 seisukohttaotluselevõieskiisile Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
13853 Illuka mõisa peahoone, 1888
13854 Illuka mõisa park, 19.saj.
35512 10.07.2019 projektikooskõlastus Arheoloogianõunik, Anu Lillak
17964 Kivikalme
17968 Muistsed põllud
35511 10.07.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
4374 Tartu Pauluse kalmistu
27169 Vabadussõja mälestussammas
35510 10.07.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8320 Pärnu Ülejõe vallakooli hoone, kus aastail 1850-1863 elasid J. W. Jannsen ja L. Koidula
11792 Asulakoht
35509 10.07.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16786 Sindi kalevivabriku hoone 2
35508 10.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Valgamaa nõunik, Margis Sein
8439 Heimtali külakooli hoone
35507 09.07.2019 uuringutearuanne Valgamaa nõunik, Margis Sein
14749 Pärsti mõisa peahoone, 19. saj
35506 09.07.2019 muinsuskaitseeritingimused Harjumaa nõunik, Heli Tomps
27085 Vabadussõja mälestusmärk – Keila algkooli hoone
35505 09.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
23752 Mooste mõisa park ja alleed
35504 09.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15836 Vaeküla mõisa viinavabrik
35503 09.07.2019 uuringutegevuskava Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
18619 Asulakoht
35502 09.07.2019 uuringutegevuskava Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
14709 Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-17. saj
35501 09.07.2019 uuringutegevuskava Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
3997 Järva-Jaani kirikuaed
14978 Järva-Jaani kirik
35500 08.07.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
3995 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
35499 08.07.2019 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3096 Tallinna pakkhoone, 1655-1656.a., 20.saj.
35498 08.07.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3072 Elamu Rataskaevu t.14 hooviansambliga, 15.-20.saj.
35497 08.07.2019 projektikooskõlastus Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
35496 08.07.2019 projektikooskõlastus Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
35495 05.07.2019 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
18785 Asulakoht
35494 05.07.2019 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35493 05.07.2019 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35492 05.07.2019 muinsuskaitseeritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35491 05.07.2019 muinsuskaitseeritingimused Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7071 Tartu Ülikooli Veterinaarkliiniku hoone
35490 05.07.2019 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
35489 05.07.2019 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3000 Elamu Kohtu t.2, 1798.a.
35488 05.07.2019 muinsuskaitseeritingimused Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7072 end TÜ Veterinaarkliiniku kõrvalhoone Vene 36, 19. saj
35487 05.07.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Insener- nõunik, Üllar Alev
20851 Mihkli talu saun