Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
35902 11.09.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7061 Elamu Tartus Narva mnt.23, 1785-1790.a.
35901 11.09.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Harjumaa nõunik, Ly Renter
2796 Kose pastoraadi peahoone, 18.saj.
35900 11.09.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4323 Tartu Sõjaväekalmistu
35899 11.09.2019 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
35898 11.09.2019 uuringutearuanne Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14541 Kolga-Jaani õigeusu kirik, 1871.-1873. a
35897 11.09.2019 projektikooskõlastus Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
35896 10.09.2019 KOVehitusluba Harjumaa nõunik, Heli Tomps
8878 Peeter Suure Merekindluse Humala positsiooni varjenditevaheline tunnelisüsteem, 1916.-1917. a
8879 Peeter Suure Merekindluse Humala positsiooni rooduvarjend nr. 2, 1916. a.
8880 Peeter Suure Merekindluse Humala positsiooni rooduvarjend nr.1, 1916. a.
35895 10.09.2019 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
35894 10.09.2019 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
35893 10.09.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7132 Tähtvere mõisa tallid piirdemüüriga, 19. saj
35892 10.09.2019 muinsuskaitseeritingimused Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23327 Elamu Valgas Kuperjanovi t 9
35891 10.09.2019 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
14144 Väimela mõisa park
14149 Väimela mõisa ait
14155 Väimela mõisa laut, 1882
14159 Väimela mõisa kõrts, 18.-19. saj
35890 09.09.2019 projektikooskõlastus Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
23155 Hellenurme mõisa vesiveski
35889 09.09.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6903 Elamu Tartus Raekoja pl 14, 18.-20. saj
35888 09.09.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6903 Elamu Tartus Raekoja pl 14, 18.-20. saj
35887 09.09.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35886 09.09.2019 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13877 Elamu Kohtla-Järvel K. Lutsu t 6, 1919-1922
35885 09.09.2019 projektikooskõlastus Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
18540 Kiviaja kalmistu
35884 06.09.2019 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
35883 06.09.2019 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2598 Asulakoht, 13.-16. saj
35882 06.09.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35881 06.09.2019 projektikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35879 05.09.2019 trassikooskõlastus Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27284 Leedri küla teedevõrk ja piirdeaiad
35878 05.09.2019 kooskõlastus Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
23578 Elamu Kärdlas Vabaduse t. 3
35877 05.09.2019 seisukohttaotluselevõieskiisile Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15198 Kehtna mõisa peahoone
15199 Kehtna mõisa park
35876 05.09.2019 trassikooskõlastus Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
23581 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 4
35875 05.09.2019 töödeteostamisearuanne Saaremaa nõunik, Keidi Saks
20936 Koguva küla Tõnise talu saun-sepikoda
35874 05.09.2019 töödeteostamisearuanne Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2758 Paldiski Nikolai kirik, 1841. a
35873 05.09.2019 muinsuskaitseeritingimused Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
35872 05.09.2019 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
3120 Tuletõrjehoone Raua t.2, 1938-1939.a.
35871 05.09.2019 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
3120 Tuletõrjehoone Raua t.2, 1938-1939.a.
35870 05.09.2019 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35869 05.09.2019 projektikooskõlastus Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
35868 05.09.2019 projektikooskõlastus Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
23574 Kärdla kirik
35867 16.09.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
35866 04.09.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35865 04.09.2019 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35864 04.09.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
35863 04.09.2019 uuringutearuanne Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23083 Holdre mõisa peahoone
35862 04.09.2019 töödeteostamisearuanne Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35860 04.09.2019 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23275 Taheva mõisa park
23279 Taheva mõisa tall-tõllakuur
35859 04.09.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
35858 04.09.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7179 Nina õigeusu kirik 1827. a
35857 04.09.2019 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
2816 Habaja mõisa peahoone18.-20.saj.
2817 Habaja mõisa park, 18.-20.saj.
2820 Habaja mõisa viinavabrik, 19.-20.saj.
2821 Habaja mõisa tuuleveski, 19.-20. saj
2822 Habaja mõisa värkstuba, 19.-20.saj.
2823 Habaja mõisa kivist töölistemaja, 19.-20.saj.
2824 Habaja mõisa puust töölistemaja, 19.-20.saj.
2825 Habaja mõisa riistakuur, 19.-20.saj.
2826 Habaja mõisa tõllakuur, 19.-20.saj.
2828 Habaja mõisa tall, 19.-20.saj.
35856 04.09.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Saaremaa nõunik, Keidi Saks
21070 Ruhnu uus kirik
35855 04.09.2019 töödeteostamisearuanne Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4371 Hoone, kus sõlmiti Tartu rahu
35854 03.09.2019 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13886 Kohtla-Järve koolihoone, 1938-1939
35853 03.09.2019 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Heli Tomps
21522 Paldiski raudteejaama peahoone
35852 03.09.2019 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13910 Saka mõisa möldrimaja, 19. saj
35851 03.09.2019 projektieelnekooskõlastus Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
16820 Taali mõisa peahoone
35850 03.09.2019 projektikooskõlastus Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
22269 Emmaste kalmistu
35849 03.09.2019 projektikooskõlastus Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
23173 Aakre mõisa viinavabrik
35848 03.09.2019 trassikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35847 03.09.2019 muinsuskaitseeritingimused Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
8236 Elamu Tõllu t 12, 1920. -1930. a-d
35846 03.09.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17623 Kultusekivi
17699 Asulakoht
35845 03.09.2019 projektikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35844 03.09.2019 erialaspetsialistijärelevalve aruanne Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14673 Tarvastu ordulinnuse varemed, 14.-15. saj
35843 03.09.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
7216 Mehikoorma lut. kiriku varemed, 1894. a
35842 03.09.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
16426 Võidukaare grupp ja vahevõre, B.Lorentz, 1678 (puit, polükroomia)
35841 03.09.2019 tööprojektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35840 02.09.2019 uuringutegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3040 Tallinna Oleviste gildi ja Mustpeade vennaskonna hooned, 14.saj., 15.saj., 16.-20.saj.
35839 02.09.2019 projektikooskõlastus Saaremaa nõunik, Keidi Saks
20847 Pidula mõisa vesiveski
35838 02.09.2019 projektikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35837 02.09.2019 projektikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
35836 02.09.2019 töödeteostamisearuanne Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
5823 II maailmasõja Sinimägede lahingu koht
35835 02.09.2019 kooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
5823 II maailmasõja Sinimägede lahingu koht
35834 02.09.2019 muinsuskaitseeritingimused Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
23913 Kuremaa mõisa laut 2
35833 02.09.2019 erialaspetsialistijärelevalve aruanne Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14531 Tätta talu ait-riistakuur, 1919. a
35832 06.09.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27475 Ritsu talu pukktuulik
35831 02.09.2019 projektikooskõlastus Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
8538 Elamu Raua t. 4, 1924. a.
35830 02.09.2019 projektikooskõlastus Saaremaa nõunik, Keidi Saks
14435 Ruhnu kirikuaed
35829 02.09.2019 trassikooskõlastus Saaremaa nõunik, Keidi Saks
4121 Metsküla kalmistu
12540 Muistsed põllud
12564 Muistsed põllud
21030 Mustjala pastoraadi peahoone
21031 Mustjala pastoraadi kaev
27469 Veski talu tuulik
35828 02.09.2019 uuringutearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35827 31.08.2019 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
5805 Viru-Jaagupi Noorsoo Kasvatuse Seltsi kooli hoone
35826 30.08.2019 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11759 Asulakoht
35825 30.08.2019 seisukohttaotluselevõieskiisile Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15264 Teenuse mõisa ait-kuivati
35824 30.08.2019 seisukohttaotluselevõieskiisile Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15264 Teenuse mõisa ait-kuivati
35823 30.08.2019 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35822 30.08.2019 töödeteostamisearuanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35821 06.09.2019 kooskõlastus Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
35820 30.08.2019 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
1190 Pärnamäe kalmistu
35819 30.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3019 Elamu Hobusepea t.12, 15.saj., 19.saj.
35818 30.08.2019 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
2601 Püha Barbara kalmistu, 14. - 17. saj.
35817 30.08.2019 muinsuskaitseeritingimused Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15819 Uhtna mõisa kuivati
35816 30.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
16413 Vitraažaken, 19.saj. (klaas, paber)
16414 Vitraažaken, 19.saj. (klaas, paber)
35815 30.08.2019 projektikooskõlastus Valgamaa nõunik, Margis Sein
23342 Elamu Valgas Vabaduse t 26
35814 30.08.2019 uuringutearuanne Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35813 30.08.2019 tööprojektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15745 Arkna mõisa park
15749 Arkna mõisa piirdemüürid
15751 Arkna mõisa ait-kuivati
35812 30.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15951 Toolse linnuse varemed
35811 30.08.2019 muinsuskaitseeritingimused Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15828 Vaeküla mõisa lindla
35810 30.08.2019 hooldusjuhend,tegevuskava Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
35809 30.08.2019 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
6946 Elamu fassaad ja kino interjöör Tartus Küütri 1, 19.-20. saj
35808 29.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
7630 Laualühter kolme tulega, 19.saj. (pronks, kuldamisjäljed)
7631 Laualühter kolme tulega, 19.saj. (pronks, kuldamisjäljed)
35807 29.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
7634 Krutsifiks, Peterburi töö, 19.saj. (vask, hõbetatud, figuur pronks)
35806 29.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
35804 29.08.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35803 29.08.2019 kooskõlastus Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
6964 Elamu Tartus Veski 4, 1866. a
35802 29.08.2019 projektikooskõlastus,muinsuskaitseeritingimused Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35801 29.08.2019 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
35800 29.08.2019 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
3927 Siseuks, 18.saj. (puit,raud)