Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
5079 14.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15049 Jäneda mõisa sepikoda
5078 14.08.2006 uuringutearuanne Tartu linn, Maret Eimre
6889 Tartu Tähetorn, 1810. a
5077 14.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
17428 Kivikalme ja ohverdamiskoht "Salumäed"
5076 14.08.2006 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
5075 14.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15049 Jäneda mõisa sepikoda
5074 14.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
5073 14.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
23536 Kuriste õigeusu kirik
5072 11.08.2006 projektikooskõlastus Tartu linn, Maret Eimre
7014 Raudteetööliste elamu Tartus Vaksali 4, 19. saj
5071 11.08.2006 projektieelnekooskõlastus TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
5070 11.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27430 Elamu Tina t. 26/Fr. R. Kreutzwaldi t. 9 , 1913.a.
5069 11.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
5068 11.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15737 Rakvere saksa eragümnaasiumi hoone
5067 11.08.2006 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15737 Rakvere saksa eragümnaasiumi hoone
5066 11.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
8809 Poliitharidusmaja, 1940-1947
5065 11.08.2006 hooldustööd Läänemaa nõunik, Kalli Pets
4072 Martna kirikuaed ja kalmistu
5064 10.08.2006 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
5063 10.08.2006 projektikooskõlastus TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3085 Elamu Suur-Karja t.18 fassaad, 1923.a.
5062 10.08.2006 töödeteostamisearuanne Tartu linn, Maret Eimre
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
5061 10.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27513 A. Weizenbergi 33, Kadrioru lossi lustla
5060 10.08.2006 muinsuskaitseeritingimused
14008 Kreenholmi elukasarm Kalda t. 4, 20.saj.
5059 10.08.2006 trassikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
5058 10.08.2006 muinsuskaitseeritingimused
14009 Kreenholmi elukasarm Kalda t. 6, 19.saj.
5057 22.05.2013 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
16084 Kiltsi mõisa piimaköök
5056 10.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
16085 Kiltsi mõisa hobusetall
5055 22.05.2013 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
16083 Kiltsi mõisa teenijatemaja
5054 10.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
16083 Kiltsi mõisa teenijatemaja
16084 Kiltsi mõisa piimaköök
16085 Kiltsi mõisa hobusetall
5053 10.08.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
5052 10.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
5051 10.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8659 Tondi sõjaväelinnaku kasarm Tondi t. 51, 1915-1916
5050 10.08.2006 kooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8659 Tondi sõjaväelinnaku kasarm Tondi t. 51, 1915-1916
5049 10.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
5048 09.08.2006 projektieelnekooskõlastus Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
15264 Teenuse mõisa ait-kuivati
5047 09.08.2006 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
5046 09.08.2006 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
27630 Ikoon "Melkisedek" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27631 Ikoon "Aabraham" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27632 Ikoon "Aadam" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27633 Ikoon "Apostel Filippus" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27634 Ikoon "Apostel Matteus" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27635 Ikoon "Apostel Markus" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27636 Ikoon "Apostel Peetrus" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27637 Ikoon "Jumalema" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27638 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27649 Ikoon "Prohvet Sakarja" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27650 Ikoon "Evangelist Luukas" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27651 Ikoon "Apostel Jaakobus Vanem" ikonosaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27652 Ikoon "Kuningas Saalomon" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27653 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega aujärjel" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27654 Ikoon "Kuningas Taavet" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27655 Ikoon "Apostel Bartholomeos" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27656 Ikoon "Apostel Taddeus" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27657 Ikoon "Prohvet Eelija" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27658 Ikoon "Seerav" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27659 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27660 Ikoon "Jumal-Isa" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
27661 Ikoon "Keerub" ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20.saj. algus (tempera, puit)
5045 09.08.2006 trassikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
5043 09.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21523 Paldiski sadama ait
21524 Paldiski sadama ait
21525 Paldiski sadama ait-kelder
5042 09.08.2006 töödeteostamisearuanne
15111 Koordi mõisa peahoone
5041 08.08.2006 töödeteostamisearuanne Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
2742 Maardu mõisa piirdemüür, 18.-20.saj.
5040 08.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Harjumaa nõunik, Ly Renter
2872 Kuusalu kirik, 14.-19. saj
5039 07.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
5038 07.08.2006 projektikooskõlastus TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3033 Elamu hooviansambliga Lai t.45, 15.-18.saj., 1924.a.
5037 07.08.2006 projektikooskõlastus
12663 Kivikalme
5036 07.08.2006 projektikooskõlastus TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
8814 Elamu Tatari t. 20, 1899. a.
5035 07.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8232 Nikolai Imetegija kirik Koplis, 1936. a.
5034 07.08.2006 projektikooskõlastus
21070 Ruhnu uus kirik
5033 07.08.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
5032 07.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
5809 Viru-Nigula kirikuaed
16057 Viru-Nigula kirik
5031 07.08.2006 detailplaneering Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
5798 Vainupea kalmistu
5030 07.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8484 Elamu Poska 41, 18.-19. saj
27033 Elamu, J. Poska tn 24
5029 07.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1211 Rahumäe kalmistu
5028 07.08.2006 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15693 Vohnja mõisa park
5027 07.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
5026 07.08.2006 projektikooskõlastus
14948 Albu mõisa peahoone
5025 04.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
5024 04.08.2006 detailplaneering Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
5023 04.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
5022 04.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
5021 04.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
21008 Muhu kirikuaia piirdemüür
5020 03.08.2006 detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8470 Püha Siimeoni kirik, 1752-55, 1870
5019 03.08.2006 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
23345 Emmaste kirik
5018 03.08.2006 projektikooskõlastus TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3044 Elamu Pikk t.34, 15.-20.saj.
5017 03.08.2006 projektieelnekooskõlastus TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
5016 03.08.2006 trassikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
5015 03.08.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11791 Asulakoht
5014 03.08.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
5013 03.08.2006 uurimistöödeprogramm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3044 Elamu Pikk t.34, 15.-20.saj.
5012 02.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15722 Rakvere mõisa peahoone ja teatrihoone
5011 02.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
5010 02.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
14137 Vastseliina pastoraadi peahoone
5009 02.08.2006 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
15692 Vohnja mõisa peahoone
5008 01.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
5007 01.08.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2598 Asulakoht, 13.-16. saj
5006 01.08.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi
15271 Kasti mõisa jääkelder
5005 01.08.2006 projektikooskõlastus Tartu linn, Maret Eimre
27254 Hoone koos terrassiga Tartus Jaama tn 10
5004 01.08.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
2760 Paldiski kindluse bastionid, muulid, vallikraav, 1718
5003 31.07.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3122 Elamud Ristiku t 52, 54, 56, 58, 60, 1930. a
5002 31.07.2006 projektieelnekooskõlastus TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
5001 31.07.2006 projektieelnekooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3011 Toompea komandandi maja, 17.-19.saj.
5000 31.07.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
4999 31.07.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
4998 28.07.2006 hooldustööd Ida-Virumaa vaneminspektor, Konstantin Kuzmin
4997 28.07.2006 trassikooskõlastus Ida-Virumaa vaneminspektor, Konstantin Kuzmin
27276 Asulakoht
4996 27.07.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2598 Asulakoht, 13.-16. saj
4995 27.07.2006 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2598 Asulakoht, 13.-16. saj
4994 27.07.2006 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
23541 Küüru tuulik
4993 27.07.2006 muinsuskaitseeritingimused TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3003 Elamu Lossi plats 2, 17.saj.-1911.a.
4992 27.07.2006 projektikooskõlastus
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
4991 27.07.2006 kooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
4990 27.07.2006 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
24249 Rotermanni jahulao fassaadid
4989 27.07.2006 projektieelnekooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
4988 27.07.2006 projektieelnekooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
4987 27.07.2006 muinsuskaitseeritingimused TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3099 Elamu Vene t.6 hooviansambliga, 14.-20.saj.
4986 27.07.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11791 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
4985 27.07.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
4984 27.07.2006 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
4983 27.07.2006 muinsuskaitseeritingimused Tartu linn, Maret Eimre
27254 Hoone koos terrassiga Tartus Jaama tn 10
4982 26.07.2006 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
23619 Pühalepa kirik
4981 26.07.2006 uuringutearuanne Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27261 Kuressaare Laurentiuse kirik
4980 26.07.2006 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
4979 26.07.2006 projektikooskõlastus
27278 Jaani kirik