Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
59 10.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
15319 Rapla pastoraadi peahoone
58 10.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
14998 Järva-Peetri kirikuaia kabel
57 10.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
13842 Kalvi mõisa sepikoda, 19. saj
56 10.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
13841 Kalvi mõisa kuivati, 19. saj
55 10.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
13837 Kalvi mõisa ait 1, 19. saj
54 10.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
14951 Albu mõisa ait
53 09.12.2002 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23536 Kuriste õigeusu kirik
52 09.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
14951 Albu mõisa ait
46 04.12.2002 kooskõlastus Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
13952 Maidla mõisa peahoone, 1764-1767
42 02.12.2002 kooskõlastus Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
17510 Muistsed põllud
41 02.12.2002 kooskõlastus Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
17733 Asulakoht
37 02.12.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
15124 Türi kirikuaia piirdemüür
36 27.11.2002 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23565 Kärdla tuletõrjemaja
35 27.11.2002 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
9822 Kivikalme
34 14.11.2002 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23571 Sadama laohoone 1
33 14.11.2002 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
23570 Sadama laohoone 2
32 06.11.2002 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
4076 Rooslepa kalmistu
31 08.10.2002 kooskõlastus Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
13960 Mäetaguse mõisa peahoone, 18.-19. saj
30 25.11.2002 kooskõlastus Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
13867 Administratiivhoone Jõhvis Keskväljaku 1, 1954
27 05.11.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
13836 Kalvi mõisa teenijatemaja, 19. saj
26 18.11.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
15275 Konuvere mõisa peahoone
24 19.09.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
6920 Vanglahoone Tartus Jaani 8, 17-19.saj.
23 20.09.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti peainspektor kinnismälestiste alal (ajalugu), Ilme Mäesalu
4001 Ataste seminari hoone
22 05.11.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
15276 Konuvere mõisa park
21 31.10.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
15111 Koordi mõisa peahoone
20 04.11.2002 kooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
14550 Kõo mõisa peahoone, 18.saj. II pool
19 25.10.2002 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
3005 Elamu Lossi plats 4, 17.-19.saj.
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
8380 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
12856 Kalmistu
15029 Koigi mõisa peahoone
15196 Ingliste mõisa ait-kuivati
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
27276 Asulakoht