Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
34201 17.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3027 Elamu Lai t.23 hooviansambliga, 14.-20.saj.
34200 17.12.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914-1915.a.
34199 17.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
34198 17.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
34197 17.12.2018 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2611 Asulakoht, I a- tuh. - II a- tuh. algus
34196 17.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1195 Tallinna Peeteli kirik
34195 17.12.2018 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
34194 17.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Maarja Ruut
8232 Nikolai Imetegija kirik Koplis, 1936. a.
34193 17.12.2018 töödeteostamisearuanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8226 Elamu Tehnika t. 16, 1924. a.
34192 17.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1246 Katoliku Peeter-Pauli kirik
34191 17.12.2018 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15701 Laekvere koolihoone
34190 17.12.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
18976 Asulakoht
34189 17.12.2018 detailplaneering Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
22269 Emmaste kalmistu
34188 17.12.2018 seisukohttaotluselevõieskiisile Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
3027 Elamu Lai t.23 hooviansambliga, 14.-20.saj.
34187 20.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
3027 Elamu Lai t.23 hooviansambliga, 14.-20.saj.
34186 17.12.2018 projektikooskõlastus Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
5829 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
34185 17.12.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13367 Asulakoht
34184 17.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15669 Neeruti mõisa peahoone
34183 14.12.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Maarja Ruut
1196 Tallinna Püha Vaimu kirik, 14.-17.saj.
1714 Seinalühter ühe tulega, 17. saj. ja 19. saj. (messing)
1442 Seinalühter kolme tulega, 17.- 18. saj. (messing)
1440 Seinalühter, kolme tulega ja lõvipeakujulise alusega, 17. saj. algus (messing)
1438 Seinalühter kolme tulega, 17. saj. I pool
1439 Seinalühter, kolme tulega ja lõvipeakujulise alusega, 17. saj. algus (messing)
1441 Seinalühter kolme tulega, annetatud 1692 (messing)
34182 14.12.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13224 Kiviaja asulakoht "Siimussaare"
34181 14.12.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
17260 Küünlajalg, 1764 (messing)
17261 Küünlajalg, 1764 (messing)
34180 13.12.2018 töödeteostamisearuanne Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15477 Lihula mõisa peahoone
34179 13.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15039 Jäneda mõisa peahoone
34178 13.12.2018 tööprojektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16619 Uruste õigeusu kirik
16620 Uruste õigeusu kiriku piirdemüürid väravapostidega
34177 13.12.2018 projektikooskõlastus Valgamaa nõunik, Margis Sein
23242 Sangaste mõisa park
34176 13.12.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
34175 13.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
34174 13.12.2018 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34173 13.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8682 Elamu Maisi t. 4, 1929. a.
34172 13.12.2018 erialaspetsialistijärelevalve aruanne Harjumaa nõunik, Ly Renter
2821 Habaja mõisa tuuleveski, 19.-20. saj
34171 13.12.2018 kooskõlastus TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
3069 Elamu Raekoja plats 17 fassaad, 18.-20.saj.
34170 12.12.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34169 12.12.2018 KMH Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2760 Paldiski kindluse bastionid, muulid, vallikraav, 1718
19 Paldiski linnakalmistu
14421 Paldiski kalmistu
34168 12.12.2018 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
34167 12.12.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34166 12.12.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
34165 12.12.2018 töödeteostamisearuanne Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7080 Tartu Peetri kirik, 1882-1884. a
34164 12.12.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2598 Asulakoht, 13.-16. saj
34163 12.12.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17689 Kultusekivi
34162 12.12.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16837 Tori mõisa tallihoone nr 6
34161 12.12.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16837 Tori mõisa tallihoone nr 6
34160 12.12.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
16677 Pärnu linnakindlustused
34159 06.12.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
34158 11.12.2018 projektikooskõlastus Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
7234 Luke mõisa park, 19. saj
34157 11.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Läänemaa nõunik, Kalli Pets
27503 Kärdla reservelektrijaama peahoone koos sisseseadega
34156 11.12.2018 projektikooskõlastus Arheoloogianõunik, Anu Lillak
12963 Kalmistu
34155 11.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
23656 Ahja mõisa peahoone
34154 11.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Valgamaa nõunik, Margis Sein
4505 Valga Tütarlastegümnaasiumi hoone
34153 10.12.2018 uuringutearuanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Maarja Ruut
3119 Elamu Pärnu mnt.67, 1909-1910.a., 1945.a., 1982.a.
2203 Maja interjöörid tervikuna, L. Zaporožets, S. Uusbek, 1982
34152 10.12.2018 tööprojektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Maarja Ruut
3119 Elamu Pärnu mnt.67, 1909-1910.a., 1945.a., 1982.a.
2203 Maja interjöörid tervikuna, L. Zaporožets, S. Uusbek, 1982
34151 10.12.2018 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34150 10.12.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34149 10.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34148 10.12.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8485 Kaitsekasarm, 1829-1840
34147 10.12.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34146 10.12.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34145 10.12.2018 muinsuskaitseeritingimused TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8644 Vene-Balti laevatehase katlatsehh, 1912-1916
34144 10.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34143 10.12.2018 töödeteostamisearuanne Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
21742 Evangeelium (aujärjepealne), 1635 (trükis, sametköide, metall, valatud)
34142 10.12.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
1192 Pirita kloostri varemed kalmistuga, 1417-1577.a., 19.-20.saj.
34141 10.12.2018 töödeteostamisearuanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Maarja Ruut
1196 Tallinna Püha Vaimu kirik, 14.-17.saj.
1428 Kroonlühter lõvipea ja rongaga, kaheteistkümne tulega, 1662 (messing)
1429 Kroonlühter ratsanikufiguuriga, kaheteistkümne tulega, 16. saj. II pool (messing)
1430 Kroonlühter kahe vapiga, kuueteistkümne tulega, 16/17. saj I pool (messing)
1432 Kroonlühter Eeva figuuriga, kaheteistkümne tulega, 1682 (messing)
1433 Kroonlühter kahe peaga kulliga, kaheteistkümne tulega, 17. saj. keskpaik (messing)
1434 Kroonlühter piiniakäbiga, kaheteistkümne tulega, 17. saj. (messing)
1435 Kroonlühter piiniakäbi ja kulliga, üheteistkümne tulega, 1659 (messing)
1436 Kroonlühter kahe peaga kulliga, kaheteistkümne tulega, 1660 (messing)
1437 Kroonlühter lõviga, kuue tulega, 16/17. saj. (messing)
34140 10.12.2018 projektikooskõlastus Insener- nõunik, Üllar Alev
21071 Ruhnu tuletorn
34139 07.12.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6998 Puitelamu Tartus Kastani 5, 1901.-1907. a
34138 07.12.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14486 Karksi kirik, 1778.a.
34137 07.12.2018 kooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
22300 II maailmasõjas hukkunute matmispaik
34136 07.12.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34135 06.12.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
34134 06.12.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
34133 06.12.2018 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2598 Asulakoht, 13.-16. saj
34132 06.12.2018 seisukohttaotluselevõieskiisile Harjumaa nõunik, Heli Tomps
8884 Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr. 2, 1913-1917. a.
8883 Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr. 1, 1913-1917. a.
34131 06.12.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
21657 Ikoon "Smolenski Jumalaema", 20.saj. I pool (tempera, puit, metall)
34130 06.12.2018 uuringutearuanne TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
34129 06.12.2018 detailplaneering Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4316 Tartu Uus-Jaani kalmistu
34128 06.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6921 Elamu Tartus Lutsu 7/Jaani 10, 18. saj
34125 05.12.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16815 Surju raudteejaama peahoone
34124 05.12.2018 projektikooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
34123 05.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
23902 Kuremaa mõisa peahoone
34122 05.12.2018 tööprojektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
34121 05.12.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
34120 05.12.2018 projektikooskõlastus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
14144 Väimela mõisa park
34119 05.12.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
18939 Asulakoht
34118 05.12.2018 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13956 Maidla mõisa park,18.-19. saj
34117 05.12.2018 muinsuskaitseeritingimused Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14643 Peetrimõisa mõisa laut 2, 19. saj II pool
34116 05.12.2018 tööprojektikooskõlastus Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
17712 Kultusekivi
34115 04.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
27025 Elamu, Tatari 32
34114 04.12.2018 muinsuskaitseeritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34113 04.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3004 Elamu Lossi plats 3, 18.saj.
34112 04.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8519 Tallinna Kanuti gildi hoone, 1863. a.
34111 04.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34110 04.12.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
8938 Kalmistu, 16.-18. saj.
34109 04.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34108 04.12.2018 uuringutearuanne Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14509 Polli mõisa peahoone, 19. saj
34107 04.12.2018 projektikooskõlastus Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15150 Väätsa mõisa karjalaut
15147 Väätsa mõisa park
34106 04.12.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
34105 04.12.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34104 03.12.2018 projektikooskõlastus TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8492 Nn. Uuslinna ("Novoi Gorodok") staabihoone, 18. saj. lõpp
34103 03.12.2018 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34102 03.12.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34101 03.12.2018 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
34100 03.12.2018 uuringutegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala