Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
33902 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
12976 Asulakoht
33901 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33900 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33899 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
A27761 Kiviaja, noorema rauaaja ja keskaja asulakoht
A27735 Kiviaja asulakoht
23980 Kursi kirik
33898 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33897 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33896 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33895 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33894 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33893 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13349 Kalmistu
33892 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33891 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13610 Asulakoht
33890 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33889 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13257 Asulakoht
33888 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27276 Asulakoht
33887 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11792 Asulakoht
33886 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
16677 Pärnu linnakindlustused
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
33885 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
16677 Pärnu linnakindlustused
33884 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
33883 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
33882 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33881 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
33880 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
33879 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
16677 Pärnu linnakindlustused
33878 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
33877 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
33876 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
16677 Pärnu linnakindlustused
33875 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
16677 Pärnu linnakindlustused
11793 Asulakoht
33874 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11832 Kalmistu "Saaremägi"
33873 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
8322 Pärnu Elisabeti koguduse pastoraadi peahoone, kus aastail 1809-1846 elas J. H. Rosenplänter
33872 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
16677 Pärnu linnakindlustused
11793 Asulakoht
33871 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
16677 Pärnu linnakindlustused
33870 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11791 Asulakoht
11792 Asulakoht
33869 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11792 Asulakoht
33868 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11792 Asulakoht
33867 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11792 Asulakoht
33866 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11832 Kalmistu "Saaremägi"
33865 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
33864 10.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
16677 Pärnu linnakindlustused
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
33863 09.11.2018 projektikooskõlastus Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15691 Viitna kõrtsihoone
33862 09.11.2018 uuringutegevuskava TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8280 Balti Puuvillavabriku tootmishoone peakorpus, 1900-1909
33861 09.11.2018 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11792 Asulakoht
33860 09.11.2018 ekspertiisid TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
33859 08.11.2018 töödeteostamisearuanne Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
14842 Kann, J. G. Stier, annet. 1725 (tina)
33858 08.11.2018 töödeteostamisearuanne Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
16426 Võidukaare grupp ja vahevõre, B.Lorentz, 1678 (puit, polükroomia)
33857 08.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27012 Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
15723 Rakvere mõisa park
33856 08.11.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33855 08.11.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27012 Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
33854 08.11.2018 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
33853 08.11.2018 projektikooskõlastus TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8620 Bekkeri laevatehase haldushoone, 1912-1914
33852 08.11.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1071 "Estonia" teatrihoone, 1911-1913. a, 1946-1950. a
33851 08.11.2018 tööprojektikooskõlastus Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
17968 Muistsed põllud
33850 08.11.2018 uuringutearuanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8679 Elamu
33849 07.11.2018 trassikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33848 07.11.2018 uuringutearuanne Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6903 Elamu Tartus Raekoja pl 14, 18.-20. saj
33847 07.11.2018 muinsuskaitseeritingimused Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27039 Sindi-Lodja I kiviaja asulakoht
27040 Sindi-Lodja II kiviaja asulakoht
27041 Sindi-Lodja III kiviaja asulakoht
33846 07.11.2018 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14672 Tarvastu vesiveski varemed, 19. saj
14673 Tarvastu ordulinnuse varemed, 14.-15. saj
14674 Tarvastu mõisa kabel, 1825. a
33845 07.11.2018 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8626 Tselluloosi- ja paberivabriku I paberivabrik, 1910. a.
8628 Tselluloosi- ja paberivabriku II paberivabrik, 1913. a.
33844 07.11.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
27015 Rebala muinsuskaitseala
33843 07.11.2018 trassikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33842 07.11.2018 trassikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33841 07.11.2018 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
33840 07.11.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11721 Kiviaja asulakoht
33839 07.11.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
27015 Rebala muinsuskaitseala
33838 07.11.2018 KOVehitusluba Valgamaa nõunik, Margis Sein
23079 Helme mõisa park
23080 Helme mõisa peahoone
23081 Helme mõisa tall
33837 06.11.2018 töödeteostamisearuanne Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2976 Voore mõisa viinaköök, 19.-20. saj
33836 06.11.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
33835 06.11.2018 erialaspetsialistijärelevalve aruanne Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15143 Jändja puumassivabriku hoone varemed
15144 Jändja puumassivabriku tamm
15145 Jändja vesiveski varemed
33834 06.11.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Heli Tomps
2962 Saue mõisa park, 18.-20.saj.
33833 06.11.2018 muinsuskaitseeritingimused Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15334 Kuusiku mõisa tärklisevabrik
33832 06.11.2018 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
33831 06.11.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
8625 Tselluloosi- ja paberivabriku peakontor, 1915. a.
33830 06.11.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27604 Keila kalmistu
33829 06.11.2018 infostend Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
30200 Kultuuriseltsi "Koit" maja
33828 06.11.2018 kooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
2738 Kostivere mõisa moonakamaja, 19.-20.saj.
33827 05.11.2018 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Maarja Ruut
8665 Tallinna Linna Keskhaigla kirurgiaosakonna hoone, 1938-1940
33826 05.11.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
15887 Ilumäe kabel
33825 05.11.2018 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33824 05.11.2018 muinsuskaitseeritingimused Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6903 Elamu Tartus Raekoja pl 14, 18.-20. saj
33823 05.11.2018 muinsuskaitseeritingimused TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
1214 Pirita kalmistu
33822 05.11.2018 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
27015 Rebala muinsuskaitseala
33821 05.11.2018 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
33820 05.11.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33819 05.11.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33818 05.11.2018 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
33817 05.11.2018 projektikooskõlastus Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15001 Aruküla mõisa park
33816 05.11.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
15975 Vihula mõisa tuuleveski
33815 04.11.2018 hooldusjuhend,tegevuskava Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
14996 Järva-Peetri kirik
33814 02.11.2018 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15342 Kuusiku mõisa piirdemüürid
33813 02.11.2018 projektikooskõlastus,muinsuskaitseeritingimused Insener- nõunik, Üllar Alev
20797 Kaarma kirik
33812 02.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
9336 Asulakoht
9338 Kultusekivi
33811 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13153 Kalmistu
33810 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
5862 Kükita vanausuliste kalmistu
5861 Raja vanausuliste kalmistu
33809 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
7263 Rõngu kirik, 1899.-1901. a
33808 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
9280 Asulakoht
33807 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
4223 Alatskivi kirikuaed
33806 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
13613 Asulakoht
33805 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11503 Asulakoht
33804 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11706 Kalmistu
23868 Veriora mõisa park
33803 01.11.2018 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17529 Kalmistu "Surnumägi"