Kõik kooskõlastused mälestistel tehtavate tööde kohta kantakse registrisse ja nendest saab siin ülevaate. Muinsuskaitseametiga tuleb kooskõlastada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid.

Number Kooskõlastatud Liik Väljastaja
29688 13.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
29687 13.04.2017 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
2908 Riisipere mõisa peahoone, 1820. a
29686 13.04.2017 üldplaneering Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
29685 13.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
29684 13.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6959 Puitelamu Tartus Jakobi 52, 19-20.saj.
29683 13.04.2017 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8320 Pärnu Ülejõe vallakooli hoone, kus aastail 1850-1863 elasid J. W. Jannsen ja L. Koidula
29682 13.04.2017 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16778 Sindi õigeusu kirik
29681 13.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16778 Sindi õigeusu kirik
29680 13.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18741 Kivikalme
29679 13.04.2017 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1101 Toompea linnuse, kubermanguvalitsuse hoone ja Riigikogu hoone kompleks, 1230.-1935. a
29678 13.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
9341 Kalmistu
29677 13.04.2017 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
1101 Toompea linnuse, kubermanguvalitsuse hoone ja Riigikogu hoone kompleks, 1230.-1935. a
29676 12.04.2017 detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29675 12.04.2017 projektikooskõlastus Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
29674 12.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
13619 Kalmistu
29673 12.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
14719 Viljandi muuseumihoone, 1779-1780.a.
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
29672 12.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13888 Kohtla-Järve õigeusu kirik, 1938
29671 12.04.2017 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29670 11.04.2017 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14681 Uue-Suislepa mõisa peahoone, 18.-20. saj
29669 11.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
23304 Kauplus-elamu Tõrvas Valga t. 3
23306 Tõrva kino
29668 11.04.2017 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29667 11.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1192 Pirita kloostri varemed kalmistuga, 1417-1577.a., 19.-20.saj.
29666 11.04.2017 projektikooskõlastus Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
25 II maailmasõjas hukkunute ühishaud
22287 Käina kirikuaed
29665 11.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
1070 Elamu, 1912. a., kus elas Joakim Puhk
29664 11.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
8782 Elamu Mulla t. 2 , 1927. a.
29663 11.04.2017 projektikooskõlastus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29662 10.04.2017 kooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
29661 10.04.2017 kooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29660 10.04.2017 projektikooskõlastus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
27276 Asulakoht
29659 10.04.2017 muinsuskaitseeritingimused TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
27025 Elamu, Tatari 32
29658 25.08.2017 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
2820 Habaja mõisa viinavabrik, 19.-20.saj.
2822 Habaja mõisa värkstuba, 19.-20.saj.
2823 Habaja mõisa kivist töölistemaja, 19.-20.saj.
2824 Habaja mõisa puust töölistemaja, 19.-20.saj.
29657 10.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
20872 Kuressaare raekoda
29656 10.04.2017 tööprojektikooskõlastus Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
18934 Asulakoht
29655 10.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6954 Koolihoone Tartus Kroonuaia 7, 1911.a.
29654 10.04.2017 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16654 Kõima mõisa peahoone
29653 07.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
14139 Võru Katariina kirik, 1788-1793
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
29652 07.04.2017 projektikooskõlastus Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15147 Väätsa mõisa park
29651 07.04.2017 projektikooskõlastus Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15093 Anna kirik
29650 07.04.2017 uuringutearuanne Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15093 Anna kirik
29649 06.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24002 Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga
29648 06.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
29647 06.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
29646 06.04.2017 projektikooskõlastus Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
28725 Keila pastoraadi peahoone
29645 06.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
29644 06.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24002 Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga
29643 06.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
5821 Väike-Maarja seltsimaja
29642 06.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24002 Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga
29641 06.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Läänemaa nõunik, Kalli Pets
15578 Räägu mõisa ait-kuivati
29640 06.04.2017 hooldusjuhend,tegevuskava Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
14062 Vana-Antsla mõisa park
14076 Vana-Antsla mõisa tall, 19. saj I pool
29639 06.04.2017 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
29638 06.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
29637 06.04.2017 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
9102 Asulakoht
13956 Maidla mõisa park,18.-19. saj
29636 06.04.2017 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
A30800 Kivi-ja pronksiaegsete leidude leiukoht / kivi- ja pronksiaegne asulakoht
29635 05.04.2017 kooskõlastus Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
18013 Kultusekivi
29634 05.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11793 Asulakoht
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
29633 05.04.2017 detailplaneering Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29632 05.04.2017 kooskõlastus Läänemaa nõunik, Kalli Pets
29631 05.04.2017 projektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13979 Koltsina kõrtsihoone, 19.saj.
29630 05.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
29629 05.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
11792 Asulakoht
29628 05.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
2787 Kernu mõisa peahoone, 19. saj
29627 04.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2250 P. Kerese monument, E. Väli, arh. H. Kreis ja A. Siim, 1991 (pronks, graniit)
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2593 Asulakoht, I a- tuh. II pool - 16. saj.
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
29626 04.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2250 P. Kerese monument, E. Väli, arh. H. Kreis ja A. Siim, 1991 (pronks, graniit)
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2593 Asulakoht, I a- tuh. II pool - 16. saj.
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
29625 04.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2250 P. Kerese monument, E. Väli, arh. H. Kreis ja A. Siim, 1991 (pronks, graniit)
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2593 Asulakoht, I a- tuh. II pool - 16. saj.
2596 Asulakoht, II a-tuh eKr-16. saj
29624 04.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24002 Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga
29623 04.04.2017 projektikooskõlastus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8447 Maja, kus elas ja töötas Mart Saar
29622 04.04.2017 projektieelnekooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
29621 04.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
29620 04.04.2017 projektieelnekooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
29619 04.04.2017 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
27512 A. Weizenbergi 28, Kadrioru lossi köögihoone
29618 04.04.2017 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
27512 A. Weizenbergi 28, Kadrioru lossi köögihoone
29617 04.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13890 Järve mõisa tall-tõllakuur, 19.saj.
29616 04.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13892 Kukruse mõisa peahoone, 18.-19. saj
13893 Kukruse mõisa allee matusepaigaga, 19. saj
29613 03.04.2017 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17625 Muistsed põllud
29612 03.04.2017 projektikooskõlastus Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7040 Puitelamu Tartus Lepiku 1, 1907.-1914. a
29611 03.04.2017 detailplaneering Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
8895 Peeter Suure Merekindluse Hüüru patarei, 1913-1917. a.
29610 03.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1081 Liiva kalmistu
29609 03.04.2017 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
14819 Raasiku vana kalmistu
29608 03.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1081 Liiva kalmistu
29607 03.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1081 Liiva kalmistu
29606 03.04.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
29605 03.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17794 Asulakoht
29604 25.08.2017 muinsuskaitseeritingimused Harjumaa nõunik, Ly Renter
2744 Maardu mõisa karjakastell, 19.saj.
29603 03.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15337 Kuusiku mõisa tall
29602 03.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
15307 Kabala mõisa peahoone
29601 03.04.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
8376 Hageri apteegi hoone
29600 03.04.2017 projektikooskõlastus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2628 Asulakoht, 13. - 16. saj
3015 All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.
29599 03.04.2017 uuringutegevuskava Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18166 Asulakoht
18408 Kalmistu
29598 03.04.2017 konserveerimis- võirestaureerimistöödetegevuskava Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
17251 Käärkambri siseuks koos tümpanoniga, 19/20. saj. (puit)
29597 03.04.2017 muinsuskaitseeritingimused Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
29596 31.03.2017 uuringutearuanne Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29595 31.03.2017 projektikooskõlastus Harjumaa nõunik, Ly Renter
2796 Kose pastoraadi peahoone, 18.saj.
29594 31.03.2017 detailplaneering Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
18768 Kivikalme
29593 31.03.2017 projektikooskõlastus Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
13185 Kalmistu "Kalgiahju mägi"
23268 Koikküla mõisa magasiait
23272 Koikküla mõisa sepikoda
23273 Koikküla mõisa aia piirdemüür
29592 31.03.2017 tööprojektikooskõlastus Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
28320 Aseri tsemendivabriku silohoone
28321 Aseri tsemendivabriku pöördahjude hoone
28322 Aseri tsemendivabriku korsten
29591 30.03.2017 projektikooskõlastus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
8828 Elamu Tähetorni t 6, 1937. a
29590 30.03.2017 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11791 Asulakoht
11792 Asulakoht
27830 Linnaaedniku elamu Pärnus
29589 30.03.2017 projektikooskõlastus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11810 Kiviaja asulakoht
29588 30.03.2017 detailplaneering Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
29587 30.03.2017 muinsuskaitselisejärelevalve aruanne Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
14720 Viljandi Pauluse kirik, 1866. a