Number: PÜP 2009 41
Summa kroonides: 28 836.00
Summa eurodes: 1 842.96
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.12.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2010
Toetuse sihtotstarve: EELK Otepää Maarja kiriku katuse avarii-restaureerimine (neelukohad)
Mälestis:

23236 Otepää kirik