Number: PÜP 2009 27
Summa kroonides: 48 000.00
Summa eurodes: 3 067.76
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.05.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.05.2010
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Velise kiriku kellatorni restaureerimisprojekti koostamine
EAÕK Kähri kiriku katuse muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Mälestis:

15293 Velise õigeusu kirik

23783 Kähri õigeusu kirik