Number: PÜP 2011 33
Summa kroonides: 125 172.80
Summa eurodes: 8 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.04.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2011
Toetuse sihtotstarve: Palvela katuse avarii-restaureerimine
Mälestis:

8379 Hageri vennastekoguduse palvemaja