Number: PÜP KUNST 3-1/26-2.2
Summa kroonides: 10 170.29
Summa eurodes: 650.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.09.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 28.11.2011
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimine
Mälestis:

16142 Vaestekassa, 19.saj. (puit, sepis, õli)