Number: PÜP 2007 33
Summa kroonides: 150 000.00
Summa eurodes: 9 586.75
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.07.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2007
Toetuse sihtotstarve: avatäidete restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

21058 Pöide kirik