Number: PÜP 2007 31
Summa kroonides: 942 920.00
Summa eurodes: 60 263.57
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.07.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.01.2008
Toetuse sihtotstarve: põranda remont-ümberehitustööd
Mälestis:

15057 Paide kirik