Number: PÜP KUNST 2010 3-1/21-2.1
Summa kroonides: 2 800.00
Summa eurodes: 178.95
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.09.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.10.2010
Toetuse sihtotstarve: Altarimaali iluraami konserveerimine
Mälestis:

28357 Altarimaal "Kristus ristil (Kolgata)”, A. S. Schilderup, 1790 (õli, lõuend)