Number: KUNST 2010 2010/PÜP-13
Summa kroonides: 2 400.00
Summa eurodes: 153.39
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.09.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 09.11.2010
Toetuse sihtotstarve: Kiriku kooriruumi akna ja portaali raidkivide seisukorra ekspertiis
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15. saj