Number: PÜP KUNST 2010 2010/PÜP-15
Summa kroonides: 5 760.00
Summa eurodes: 368.13
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.10.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 26.11.2010
Toetuse sihtotstarve: Konserveeritud altariseina toestamine
Mälestis:

28505 Altarisein, barokk, 17. saj lõpp või 18. saj algus (puit, polükroomia)