Number: PÜP KUNST 16-2.2-09
Summa kroonides: 11 800.00
Summa eurodes: 754.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.04.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.08.2009
Toetuse sihtotstarve: Seenkahjustuse likvideerimine kantslijala piirkonnas
Mälestis:

15647 Haljala kirik

16932 Kantsel, J.V.Rabe, 1730 (polükroomia, puit)