Number: PÜP 2007 26
Summa kroonides: 129 300.00
Summa eurodes: 8 263.78
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.06.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2007
Toetuse sihtotstarve: restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

23452 Kõpu õigeusu kirik-koolimaja