Number: KUNST 2009 2009/PÜP-7
Summa kroonides: 15 000.00
Summa eurodes: 958.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.10.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.11.2009
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimine
Mälestis:

6710 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega kaheteistkümne pühaga" kappraamistuses, 19.saj. I pool (tempera, puit, kullatis)