Number: PÜP KUNST 17-2.2-09
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.04.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.08.2009
Toetuse sihtotstarve: Altari konserveerimise III etapp
Mälestis:

15422 Hanila kirik

16221 Altar, Fr.Weiss, 1709 (puit, polükroomia)