Number: KUNST 2008 11-2.1-08
Summa kroonides: 72 000.00
Summa eurodes: 4 601.64
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.11.2008
Toetuse sihtotstarve: Altari konserveerimistöö II etapp
Mälestis:

16221 Altar, Fr.Weiss, 1709 (puit, polükroomia)