Number: 13-2.1-08
Summa kroonides: 32 000.00
Summa eurodes: 2 045.17
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.11.2008
Toetuse sihtotstarve: Altari maalingutega külgtiiva konserveerimine
Mälestis:

6172 Altar, Lüübeki koolk., 16.saj. I pool (puit, polükroomia)