Number: PÜP 2009 26
Summa kroonides: 45 000.00
Summa eurodes: 2 876.02
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.05.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.05.2010
Toetuse sihtotstarve: Lelle kiriku valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine
(+ EAÕK Obinitsa kiriku valvesignalisatsiooni paigaldamine)
Mälestis:

15222 Lelle õigeusu kirik