Number: PÜP 2007 17
Summa kroonides: 7 080.00
Summa eurodes: 452.49
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.05.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 14.05.2007
Toetuse sihtotstarve: kiriku lae restaureerimistööde muinsuskiatseline järelvalve
Mälestis:

15057 Paide kirik