Number: PÜP 2007 14
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.04.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.09.2007
Toetuse sihtotstarve: vitraažakna restaureerimine
Mälestis:

15057 Paide kirik

17273 Vitraaž, E.Tode, Riia, 1901 (klaas, tina)