Number: 2011 nr 18-Reserv-HarM
Summa kroonides: 1 877.59
Summa eurodes: 120.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.12.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2012
Toetuse sihtotstarve: Tormikahjustustejärgne avarii-remont
Mälestis:

2950 Jüri kirikuaia kabel 1, 19.saj.