Number: PÜP 2007 09
Summa kroonides: 474 963.00
Summa eurodes: 30 355.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.04.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 11.06.2007
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimistööd
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel