Number: PÜP 2012 01
Summa kroonides: 289 462.10
Summa eurodes: 18 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: katuste avarii-restaureerimine
Mälestis:

13843 Avinurme kirik, 1906-1909