Number: PÜP 2012 04
Summa kroonides: 203 405.80
Summa eurodes: 13 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Eksu kabeli (Esku kalmistu kabel) katuse avarii-restaureerimine
Mälestis:

5797 Esku kalmistu