Number: PÜP 2012 08
Summa kroonides: 463 139.36
Summa eurodes: 29 600.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: põranda remont
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel