Number: PÜP 2012 13
Summa kroonides: 186 194.54
Summa eurodes: 11 900.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Kabeli katuse avarii-restaureerimine
Mälestis:

23519 Kassari kabel