Number: PÜP 2012 20
Summa kroonides: 15 646.60
Summa eurodes: 1 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.03.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: avarii-restaureerimine (katuse tormikahjustused)
Mälestis:

15621 Simuna kirik