Number: PÜP 2012 25
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.03.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: MPEÕK Jõhvi Issanda Ristimise kirikule piksekaitse paigaldamine