Number: PÜP 2012 27
Summa kroonides: 62 586.40
Summa eurodes: 4 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.03.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

23874 Saatse õigeusu kirik