Number: PÜP 2012 22
Summa kroonides: 270 561.01
Summa eurodes: 17 292.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.03.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2012
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Priipalju Vassilius Suure kiriku katuse restaureerimine