Number: PÜP 2012 28
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.03.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Haapsalu metodisti kiriku katuse restaureerimine (reservist lisaks 2. osa; eelnevalt 2012. a toetus 6000 eurot)
Mälestis:

A30402 Eesti Metodisti Kiriku Haapsalu kirik