Number: PÜP 2007 04
Summa kroonides: 294 000.00
Summa eurodes: 18 790.03
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.03.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2007
Toetuse sihtotstarve: katuse restuareerimistööd
Mälestis:

14128 Roosa kirik, 1893