Number: PÜP 2012 30
Summa kroonides: 62 586.40
Summa eurodes: 4 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.04.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Järva-Jaani kiriku katuse restaureerimisprojekti koostamine ja
Püha kiriku torni restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

14978 Järva-Jaani kirik

21045 Püha kirik