Number: PÜP 2012 29
Summa kroonides: 59 300.61
Summa eurodes: 3 790.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.04.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Katuse avarii-restaureerimine (2011. aasta detsembri tormikahjustuste likvideerimine)
Mälestis:

14050 Tudulinna kirik, 1939