Number: PÜP 2012 31
Summa kroonides: 49 286.79
Summa eurodes: 3 150.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.04.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Pöide kiriku katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt
Mälestis:

21058 Pöide kirik