Number: PÜP 2012 32
Summa kroonides: 620 763.21
Summa eurodes: 39 674.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.04.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine (I etapp)
Mälestis:

21058 Pöide kirik