Number: PÜP 2012 34
Summa kroonides: 347 276.29
Summa eurodes: 22 195.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.04.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: 19 480 eurot treppide remont
2715 eurot kellatorni restaureerimistööde lisatööd
Mälestis:

15293 Velise õigeusu kirik