Number: PÜP 2007 02
Summa kroonides: 300 000.00
Summa eurodes: 19 173.50
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.03.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2007
Toetuse sihtotstarve: pikihoone katuse avarii-restaureerimine
Mälestis:

2651 Naissaare kirik