Number: PÜP 2012 03
Summa kroonides: 625 864.00
Summa eurodes: 40 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: MPEÕK Tapa Ristija Johannese kiriku katuse restaureerimine